Co to jest KODO

Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO) powstał jako narzędzie mające pomóc przedsiębiorcom w przestrzeganiu przepisów ochrony danych osobowych i obejmuje takie tematy, jak rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, uzasadniony interes, pseudonimizacja i inne kwestie związane z właściwym informowaniem konsumentów o przetwarzaniu ich danych. 

Jak i po co powstał KODO

KODO powstał na gruncie przepisów RODO umożliwiających przygotowanie kodeksów branżowych pełniących rolę samoregulacji. Takie kodeksy funkcjonują już w kilku krajach UE i przystępuje do nich coraz więcej organizacji. Projekt KODO, który udostępniamy do publicznych konsultacji, powstał jako efekt pracy ekspertów branży marketingu bezpośredniego w ramach Rady ds. Prawa i Compliance przy SMB w drodze wielu spotkań i konsultacji z przedstawicielami UODO. KODO ma na celu również promocję dobrych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych zidentyfikowanych przez branżę oraz przedyskutowanych z UODO.  

Kogo będzie dotyczyć KODO

Do przystąpienia do KODO zaproszone są podmioty z branży marketingu bezpośredniego, w tym sprzedaży, obsługi klienta i promocji zdalnymi kanałami kontaktu. Będą dotyczyć wszystkich, którzy posługują się danymi osobowymi w kontaktach ze swoimi i potencjalnymi klientami, zdecydują się na przystąpienie do stosowania Kodeksu i zostaną pozytywnie ocenione przez podmiot monitorujący.
 

Czym są kodeksy postępowania?

"KODO jest wynikiem wielu dyskusji 
z przedstawicielami regulatora. Na przestrzeni lat 2018-2021 odbyliśmy kilkanaście spotkań i rozmów z UODO, dążąc do jak najkorzystniejszych dla branży rozwiązań." 

Magdalena Brzeska, Prezes PSM SMB

"Celem kodeksu jest stworzenie przestrzeni, 
w której biznes będzie mógł z jednej strony efektywnie wdrażać regulacje dot. ochrony danych osobowych i regularnie, w bezpiecznym środowisku analizować, czy spełnia wymagania." 

Bartosz Pilc, radca prawny i partner w kancelarii CORE Law

"Kodeksy postępowania takie jak KODO powstały na gruncie RODO i są dobrowolnymi narzędziami umożliwiającymi rozwiązywanie kluczowych wyzwań związanych z ochroną danych w poszczególnych sektorach. "

Robert Wasiak, Head Of Sales Department & Sales Effectiveness Director · Wolters Kluwer Polska
Baza wiedzy

        (c)2021, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB NIP: 5251011995 KRS 0000222550 Ul. Konstruktorska 11 02-673 Warszawa
        Pomoc & Wsparcie