Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB wspiera rozwój tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej, promując strategie omnichannel jako najskuteczniejszej metody komunikacji z klientem. Założeniem tego podejścia jest, by wszystkie dostępne kanały komunikacji z konsumentem były ze sobą spójne i uzupełniały się na każdym etapie w celu zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji klienta i budowy trwałej z nim relacji. SMB zrzesza liderów rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego, działając na rzecz promocji najlepszych praktyk, etyki biznesowej oraz profesjonalizacji i samoregulacji branży.

Kodeks ten został opracowany przez Radę ds. Prawa, Legislacji i Compliance SMB, pod przewodnictwem kancelarii członkowskiej CORE LAW Tomasz Grzybowski & Bartosz Pilc Radcy Prawni

(c)2021, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB NIP: 5251011995 KRS 0000222550 Ul. Konstruktorska 11 02-673 Warszawa
Pomoc & Wsparcie